You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Romana
RON
 • Coșul este gol!

Designer roman Maia Ratiu

Politica de Confidentialitate

 1. Responsabilitate legală

  Această politică privind protecția datelor personale se aplică tuturor informațiilor personale primite de către site-ul Maia Ratiu Fashion din partea utilizatorilor (vizitatori site, clienți, persoane terță ce interacționează cu platforma noastră). Această politică stabilește practicile noastre pentru colectarea, utilizarea, menținerea, protejarea și dezvăluirea acestor informații personale către persoane terță (operatori marketing, utilizatori autorizați să folosească date cu caracter personal, autorități etc).

  Site-ul Maia Ratiu este o platformă ce aparține persoanei juridice Maia Ratiu. Această persoană reprezintă o societatea comercială având centrul în România, făcând parte din Uniunea Europeană. Prin urmare, respectă standardele UE în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Societatea este în conformitate cu reglementările GDPR (General Data Protection Regulation) – 2016/679 (intrând în vigoare în anul 2018) și cu legea 677/2001 – Legea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Așadar, Maia Ratiu este responsabilă să respecte principiile de protecție a confidențialității privind notificarea utilizatorilor cu privire la colectarea, utilizarea, transferurile viitoare, securitatea, integritatea datelor și limitarea scopului de folosință a acestora, conform principiilor acestei politici. Pentru mai multe detalii cu privire la principiile și aplicabilitatea GDPR, verificați https://www.eugdpr.org/ Pentru a afla mai multe detalii despre Legea 677/2001, vizitați https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=35.

 2. Tipuri de date și scopul preluării acestora

  Platforma Maia Rațiu recepționează date personale despre clienții platformei, pentru a putea gestiona comenzile. Aceste informații personale pot conține informații de contact de bază cum ar fi numele și adresa de e-mail, informațiile de facturare și alte date reprezentate de datele ce sunt lăsate de utilizatori în cazul unor comenzi pe platforma noastră. Societatea utilizează aceste informații pentru a furniza serviciile si produsele, dar și pentru astfel facturarea clienților și corespondența cu clienții.

 3. Dreptul utilizatorilor de a alege

  Societatea ofera persoanelor posibilitatea de a alege dacă informațiile lor vor fi utilizate într-un alt scop decât scopul pentru care au fost inițial colectate sau ulterior autorizate de către individ. O persoană poate renunța la astfel de utilizări ale informațiilor sale personale, contactând-ne pe adresa de email specificată în cadrul paginii de contact.

 4. Cazuri speciale în dezvăluirea informațiilor

  Maia Ratiu nu dezvăluie informații cu caracter personal terților, decât în cazul autorităților și doar sub obligativitatea legii. Nu se vor utiliza informații personale sensibile cu alt scop decât scopul pentru care au fost inițial colectate sau ulterior autorizate de către individ, cu excepția cazului în care compania noastră a primit consimțământul afirmativ și explicit al persoanei (în scris). Vom trata la fel orice informații personale primite de la o terță parte în cazul în care terță. De asemenea, vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile personale sunt relevante pentru utilizarea dorită, exacte, complete și actuale.

 5. Accesul utilizatorilor

  La cerere, se va acorda indivizilor acces la informațiile deținute despre ei. Accesul se poate oferi doar odată pe an, în urma unei cereri scrise. În plus, compania noastră va lua măsuri pentru a permite persoanelor să corecteze, să modifice sau să șteargă informații care se dovedesc inexacte sau incomplete. O persoană poate solicita accesul la informațiile sale sau să corecteze, să modifice sau să le ștergă, doar prin intermediul unei cereri scrise și numai odată pe an.

 6. Măsuri de precauție

  Maia Ratiu va lua măsuri de precauție rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile personale aflate în posesia sa de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere.

 7. Rezolvarea disputelor privind politica de confidențialitate

  În conformitate cu politica pentru protecția informațiilor de confidențialitate, Maia Ratiu se angajează să soluționeze plângerile privind confidențialitatea și colectarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale. Persoanele din UE care au întrebări sau plângeri cu privire la această politică ar trebui să contacteze mai întâi reprezentanții platformei la adresa de email specificată. Reprezentanții noștri vor investiga și vor încerca să soluționeze plângerile privind utilizarea și divulgarea informațiilor personale prin referire la principiile cuprinse în această politică.

  În cazul în care soluționarea nu este posibilă, Maia Ratiu se va adresa autorităților competente în acest caz. Societatea se angajează să coopereze cu autoritățile europene pentru protecția datelor ("DPA") în acest caz, însă și cu autoritățile locale.

  De asemenea, s-ar putea cere să dezvăluim informațiile personale ale unei persoane ca răspuns la o cerere legală din partea autorităților publice sau în legătură cu o obligație legală. Respectarea de către compania noastră a acestor principii de protecție a confidențialității și a principiului siguranței pot fi, de asemenea, limitate în măsura necesară pentru respectarea obligațiilor de securitate națională, de interes public sau de aplicare a legii și în măsura permisă în mod expres de o lege, normă sau reglementare aplicabilă.

 8. Schimbarea privitoare la politica de confidențialitate

  Această politică poate fi modificată din când în când, în conformitate cu cerințele legale sau cu principiile organizației. Fiecare utilizator are îndatorirea să urmărească cu atenție pagina de politică de confidențialitate a site-ului nostru. Acceptarea termenilor se consideră viabilă din partea ambelor părți în momentul interacțiunii cu site-ul sau în momentul plasării unei comenzi sau achiziționării unui produs, dar și în urma simplei înscrieri la newsletter.

 9. Măsuri de precauție

  Maia Rațiu va lua măsuri de precauție rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile personale aflate în posesia sa de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere.